58/2010. (III. 16.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a), c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"73. § (1) Ha a jogosult előzetes letartóztatását vagy szabadságvesztés büntetését tölti, nyugellátását kérelmére

a) az általa - visszavonásig érvényes - meghatalmazással ellátott személynek,

b) az általa megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára, vagy

c) a büntetés-végrehajtási intézethez kell folyósítani.

(2) Ha a jogosult részére korábban a nyugellátást pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján folyósították, és a jogosult nem kéri a nyugellátásnak az (1) bekezdés szerinti folyósítását, a 75/C. § (1) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a nyugellátást az előzetes letartóztatás (őrizetbe vétel) és a szabadságvesztés teljes időtartamára ki kell utalni."

2. § A TnyR. 90. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A TnyR. 73. § (1) bekezdésének - 2010. január 1-jén hatályos - rendelkezése alapján szüneteltetett nyugellátást a büntetőeljárás befejezése, illetve a szabadságvesztés letöltése után egy éven belül előterjesztett kérelemre a jogosult részére egy összegben ki kell utalni."

3. § A TnyR. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

5. § Hatályát veszti a TnyR. 14. § (5) bekezdésében a "2005. október 1-je és 2009. december 31-e közötti időszakban a" szövegrész.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 58/2010. (III. 16.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2010. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén

AB
1.ÉvSzorzószám
2.1950.189,873
3.1951.177,810
4.1952.139,928
5.1953.131,765
6.1954.120,312
7.1955.114,430
8.1956.105,780
9.1957.90,850
10.1958.88,843
11.1959.85,198
12.1960.83,215
13.1961.82,101
14.1962.80,108
15.1963.77,086
16.1964.74,628
17.1965.74,370
18.1966.70,850
19.1967.68,658
20.1968.67,224
21.1969.64,431
22.1970.60,467
23.1971.57,808
24.1972.54,846
25.1973.51,115
26.1974.47,460
27.1975.44,522
28.1976.42,483
29.1977.39,519
30.1978.36,591
31.1979.34,783
32.1980.32,907
33.1981.30,899
34.1982.29,013
35.1983.27,763
36.1984.24,767
37.1985.22,659
38.1986.21,020
39.1987.19,355
40.1988.17,628
41.1989.15,079
42.1990.12,401
43.1991.9,881
44.1992.8,146
45.1993.6,921
46.1994.5,437
47.1995.4,828
48.1996.4,113
49.1997.3,314
50.1998.2,799
51.1999.2,484
52.2000.2,229
53.2001.1,919
54.2002.1,604
55.2003.1,404
56.2004.1,328
57.2005.1,206
58.2006.1,121
59.2007.1,088
60.2008.1,017

"

Tartalomjegyzék