5/2010. (XII. 23.) ME rendelet

a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. XLIII. törvény 75. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. XLIII. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott kormányhivatalok közül

a) a Központi Statisztikai Hivatal felügyeletét a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

b) a Magyar Energia Hivatal felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter,

c) az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter,

d) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felügyeletét a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét a nemzetgazdasági miniszter látja el.

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére