2010. évi LXI. törvény

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról[1]

1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az Országos Választási Bizottság választott tagjait

a) az országgyűlési képviselők általános választásának,

b) az Európai Parlament tagjai általános választásának és

c) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon kell megválasztani."

2. § A Ve. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A választási bizottságoknak - a 23. §-ban említetteken felüli - további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet, vagy a független jelölt bízza meg. Az Országos Választási Bizottság egy-egy tagját

a) a 23. § (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben az országos listát állító jelölő szervezet,

b) a 23. § (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező párt, továbbá a listát állító, képviselőcsoporttal nem rendelkező jelölő szervezet,

c) a 23. § (6) bekezdés c) pontja szerinti esetben az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező párt

bízza meg."

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Ve. 23. § (5) bekezdésében az "és (4)" szövegrész.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Schmitt Pál s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. június 21-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére