2011. évi LI. törvény

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról[1]

1. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.25%+1 szavazat

(2) Hatályát veszti a Vtv. 69. § (3) bekezdése.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el.