2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésről[1]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályba lépése előtt megsemmisítette a 32/2012. (VII. 4.) AB határozat.