2012. évi VII. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról

1. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete az e törvény melléklete szerint egészül ki.

2. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény mellékletének 27. sorában szereplő buddhista vallási közösségek a következők:

a) a Tan Kapuja Buddhista Egyház,

b) Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség,

c) Magyarországi Karma - Kagyüpa Buddhista Közösség,

d) Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház, és

e) Gyémánt Út Buddhista Közösség.

3. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény mellékletének 21. sorában szereplő Magyarországi Iszlám Tanácsot alkotó közösségek a következők:

a) Magyar Iszlám Közösség,

b) Magyarországi Muszlimok Egyháza.

4. § (1) Ez a törvény 2012. március 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény az Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi VII. törvényhez

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete a következő 15-27. sorral egészül ki:

/Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallási felekezetek és vallási közösségek/

15Magyarországi Metodista Egyház
16Magyar Pünkösdi Egyház
17Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház
18Erdélyi Gyülekezet
19Hetednapi Adventista Egyház
20Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
21Magyarországi Iszlám Tanács
22Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek
23Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
24Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
25Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
26Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
27Buddhista vallási közösségek

Tartalomjegyzék