2013. évi XIII. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

1. § Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) E törvény rendelkezéseit - a 2. § (3) bekezdése és a 4. § (6) bekezdése kivételével - első alkalommal az országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépését követő általános választásán kell alkalmazni.

(2) A 4. § (6) bekezdésében foglaltakat az országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépését követő általános választását megelőzően úgy kell alkalmazni, hogy a 2. számú melléklet módosítására 2013. június 30-a és az országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépését követő általános választásának napja közötti időben nem kerülhet sor."

2. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E törvény 1. §-a az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke