Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

2015. évi XV. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról

1. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Költségvetési szerv alapítására jogosult)

"c) nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén a nemzetiségi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzatok társulása,

d) köztestületi költségvetési szerv esetén a köztestület"

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el,

a) az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy

b) az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv

látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni - kormányrendeletben meghatározott eltéréssel - az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalára, a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervre, az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik."

3. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a) 8. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "a)-e)" szövegrész helyébe az "a)-d)" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a "b)-d)" szövegrész helyébe a "b) és c)" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés e) pontja.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Jakab István s. k.,

az Országgyűlés alelnöke