353/2015. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 89. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti)

"e) a nemzetközi fejlesztési együttműködésre,

f) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra"

(vonatkozó jogszabályokat.)

(2) Az R. 89. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"j) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi humanitárius segítségnyújtást,"

(3) Az R. 89. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"l) felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, ennek keretében

la) kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját, meghatározza a partnerországok körét a szakpolitikai stratégia alapján, valamint

lb) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet."

2. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 88. § (1) bekezdése, a 88. § (2) bekezdés g) pontja és a 89. § (2) bekezdés i) pont id) alpontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök