451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról

A Kormány a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény

a) 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás keretében megvalósuló egyes építmények építtetőjét az 1. melléklet,

b) 9. § (1) bekezdése szerinti óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanokat a 2. melléklet

határozza meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §[1] E rendeletnek a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2016. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 17., 21. és 28. sorát a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetője

ABC
1.Létesítmény (projektelem)Létesítmény (projektelem) azonosító adatai
(ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi
szám)
Építtető
2.Új Dagály ÚszóközpontBudapest XIII. kerület 25879Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(a továbbiakban: MNV Zrt.)
3.Óriás ugrótoronya 2. mellékletben meghatározott
ingatlanok
MNV Zrt.
4.Császár-Komjádi uszoda
rekonstrukciója
Budapest II. kerület 14479/2Nemzeti Sportközpontok
(a továbbiakban: NSK)
5.Margitszigeti uszodák (Hajós
Alfréd és Széchy Tamás uszoda)
Margitsziget 23801,
Margitsziget 23800/7
NSK
6.Gát (csatorna)Budapest XIII. kerület 25879,
Budapest XIII. kerület 25666/2,
Budapest XIII. kerület 23805/2
MNV Zrt.
7.Dagály sétányBudapest XIII. kerület 25872/2,
Budapest XIII. kerület 25667/7
Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat
8.Népfürdő utca - Vizafogó út
felújítása
Budapest XIII. kerület 25667/7Budapest Főváros Önkormányzata
9.Parkolók kialakításaBudapest XIII. kerület 25884/4,
Budapest XIII. kerület 25872/1,
Budapest XIII. kerület 25872/2
MNV Zrt.
10.Gyalogos híd Rákos patakonBudapest XIII. kerület 25900/4,
Budapest XIII. kerület 25666/2
Budapest Főváros Önkormányzata
11.Sentab vízvezetékcső felújításaBudapest XIII. kerület 25667/7MNV Zrt.
12.Távhő vezeték kiépítéseBudapest XIII. kerület 25872/2,
Budapest XIII. kerület 25667/7,
Budapest XIII. kerület 25879
MNV Zrt.
13.Dagály HajóállomásBudapest XIII. kerület 23805/2,
Budapest XIII. kerület 25666/2,
Budapest XIII. kerület 23806/1
MNV Zrt.
14.FINA MARKET I. - beléptetés
- biztonságtechnika
Budapest XIII. kerület 25879MNV Zrt.
15.Meglévő Dagály strand felújításaBudapest XIII. kerület 25879MNV Zrt.
[2]
16.Pesti alsó rakpart közterületi
megújítása, gyalogos-kerékpáros
útvonal kiépítése
Budapest V. kerület
23809/4,
Budapest V. kerület
24897/2,
Budapest V. kerület
24897/3,
Budapest V. kerület
25122/5,
Budapest XIII. kerület 23805/2,
Budapest XIII. kerület 23806/1,
Budapest XIII. kerület 25122/2,
Budapest XIII. kerület 25122/5,
Budapest XIII. kerület 25122/7,
Budapest XIII. kerület 25122/8,
Budapest XIII. kerület 25123/1,
Budapest XIII. kerület 25123/10,
Budapest XIII. kerület 25123/11,
Budapest XIII. kerület 25123/12,
Budapest XIII. kerület 25123/4,
Budapest XIII. kerület 25123/5,
Budapest XIII. kerület 25123/8,
Budapest XIII. kerület 25123/9,
Budapest XIII. kerület 25598/1,
Budapest XIII. kerület 25723/2,
Budapest XIII. kerület 25666/2,
Budapest XIII. kerület 25666/4,
Budapest XIII. kerület 25666/9,
Budapest XIII. kerület 25666/12,
Budapest XIII. kerület 25666/3,
Budapest V. kerület 25794,
Budapest XIII. kerület 25812/1,
Budapest XIII. kerület 25812/2,
Budapest XIII. kerület 25831,
Budapest XIII. kerület 25833,
Budapest XIII. kerület 25830/1
Budapest Főváros Önkormányzata
17.Margitsziget - FINA MARKET II.Margitsziget 23800/1,Bp2017 Világbajnokság Szervező
- beléptetés - biztonságtechnikaMargitsziget 23800/2,és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Margitsziget 23800/3,
Margitsziget 23800/4,
Margitsziget 23800/5,
Margitsziget 23800/6,
Margitsziget 23800/7,
Margitsziget 23800/8
18.Margitsziget rekonstrukciójaMargitsziget 23800/1,
Margitsziget 23800/2,
Margitsziget 23800/3,
Margitsziget 23800/4,
Margitsziget 23800/5,
Margitsziget 23800/6,
Margitsziget 23800/7,
Margitsziget 23800/8
Budapest Főváros Önkormányzata
[3]
19.Kompkikötő
létesítése
Budapest II. kerület 14477/4,
23809/3; Budapest V. kerület 24316/2, 23810/2;
Budapest XIII. kerület 23800/7,
23807/1, 25666/2, 23806/1,
23805/2
MNV Zrt.
20.Balatonfűzfő Balaton UszodaBalatonfűzfő 1488/2, 1498/3BMSK Sport Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
21.Balatonfüredi lelátók, egyéb
kiszolgáló létesítmények,
minimálisan szükséges
közlekedésfejlesztés
Balatonfüred 84, 85/1, 85/2, 86,
95/8, 116, 117/3, 118/4, 376/1,
376/2, 377, 847/5, 0200/21
Balatonfüred Város
Önkormányzata
22.Balatonfüredi parkolóház és
mélygarázs megközelítéséhez
szükséges közúti kapcsolat
kialakítása
Balatonfüred 107, 118/2, 118/4,
118/5, 118/7, 846/1, 847/5, 847/8,
849/4
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
23.Balatonfüredi állomásépület
korszerűsítése
Balatonfüred 990/4, 990/12,
990/14
MÁV Magyar Államvasutak
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
24.BVSC UszodaBudapest XIV. kerület 29889,
29973/206
Budapesti Vasutas Sport
Club-Zugló Közhasznú Egyesület
25.Új utasforgalmi móló és hozzá
kapcsolódó gurulóút
Budapest XVIII. kerület 156742,
156753, 156754, 156755, 156756;
Vecsés 072/3, 072/50, 072/53
Budapest Airport Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Üzemeltető Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
26.Róbert Károly krt. egyes
szakaszainak felújítása
Budapest XIII. kerület 23806/1,
25714/41, 25714/40, 27404,
25808/2, 25830/1, 25944, 27404,
27816/1, 27947/18, 27950/1,
27950/2, 27950/17, 27951, 27955,
27960, 27972, 28000, 28021/2,
28023/17;
Budapest XIV. kerület 27816/2,
28023/18
Budapest Főváros
Önkormányzata
27.Palatinus Strandfürdő
rekonstrukciója
Budapest XIII. kerület 23800/4Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
28.Balatonfüredi parkoló fejlesztésBalatonfüred 88, 89, 95/2, 95/3,Balatonfüred Város
95/4, 95/7, 95/8, 107, 116, 117/2,
117/3, 117/4, 118/4, 121, 122,
847/5, 847/8, 849/4
Önkormányzata

2. melléklet a 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok

1. Budapest I. kerület 14477/6,

2. Budapest I. kerület 14477/4,

3. Budapest I. kerület 14445,

4. Budapest I. kerület 23809/3,

5. Budapest I. kerület 14446,

6. Budapest I. kerület 14444,

7. Budapest II. kerület 14477/5,

8. Budapest II. kerület 14477/3,

9. Budapest II. kerület 23809/5.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 299/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.09.30.

[2] Módosította a 299/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.09.30.

[3] Módosította a 299/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 2-3. pont). Hatályos 2016.09.30.

Tartalomjegyzék