79/2015. (XII. 23.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 79/2015. (XII. 23.) BM rendelethez

1. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet (a továbbiakban: 1. melléklet) 1. BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 1.4. Siklósi Rendőrkapitányság pont 1.4.94. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.4.94. Drávaszabolcs vízi határátkelőhely"

2. Az 1. melléklet 6. CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 6.7. Határrendészeti Kirendeltség Szeged pont 6.7.9-6.7.14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.7.9. Röszke közúti határátkelőhely

6.7.10. Röszke autópálya határátkelőhely

6.7.11. Röszke vasúti határátkelőhely

6.7.12. Ásotthalom közúti határátkelőhely

6.7.13. Szeged vízi határátkelőhely

6.7.14. Szeged-Röszke-Horgos (Horgos) vasútvonal"

3. Az 1. melléklet 6. CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 6.7. Határrendészeti Kirendeltség Szeged pontja a következő 6.7.15. alponttal egészül ki:

"6.7.15. Szeged vasútállomás"

4. Az 1. melléklet 6. CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 6.9. Határrendészeti Kirendeltség Nagylak pontja a következő 6.9.12. alponttal egészül ki:

"6.9.12. Csanádpalota autópálya határátkelőhely"

5. Az 1. melléklet 20. ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 20.3. Nagykanizsai Rendőrkapitányság pont 20.3.77-20.3.79. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"20.3.77. Letenye I. közúti határátkelőhely

20.3.78. Letenye II. autópálya határátkelőhely

20.3.79. Murakeresztúr vasúti határátkelőhely"

6. Az 1. melléklet 20. ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 20.3. Nagykanizsai Rendőrkapitányság pont a következő 20.3.80. alponttal egészül ki:

"20.3.80. Budapest-Murakeresztúr-Kotoriba (Kotor) vasútvonal"

7. Az 1. melléklet 21. MÁS RENDŐRI SZERV alcím 21.1. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"21.1. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

21.1.1. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

21.1.2. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. terminál légi határátkelőhely

21.1.3. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. terminál légi határátkelőhely

21.1.4. A légiforgalmi szolgálat központi létesítménye"

Tartalomjegyzék