215/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a következő III/B. Fejezettel egészül ki:

"III/B. FEJEZET

A STRATÉGIAI KABINET ÉS A GAZDASÁGI KABINET

126/B. § A Stratégiai Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

a) a 4. § 3., 4., 6., 7., 14., 15. és 16. pontja szerinti,

b) a 21. § 1., 5., 8., 9., 13. és 14. pontja szerinti,

c) a 48. § 1., 3., 4., 9., 10. és 15. pontja szerinti,

d) a 65. § 1., 8. és 9. pontja szerinti,

e) a 79. § 1. pontja szerinti,

f) a 85. § 3. pontja szerinti,

g) a 90. § 17. és 18. pontja szerinti,

h) a 109. § 2., 6., 7., 9., 10., 13. és 16. pontja szerinti,

i) az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével összefüggő kormányzati álláspont kialakításával kapcsolatos,

j) a bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos, valamint

k) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával összefüggő beruházással kapcsolatos

tárgykörökbe tartozó ügyekben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.

126/C. A Gazdasági Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

a) a 4. § 9. pontja szerinti,

b) a 21. § 29. pontja szerinti,

c) a 48. § 13. pontja szerinti,

d) a 65. § 3. pontja szerinti,

e) a 85. § 2. pontja szerinti,

f) a 90. § 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 10., 11. és 14. pontja szerinti,

g) a 109. § 3., 4., 5., 11., 14., 18., 19. és 20. pontja szerinti,

h) az állami beruházásokkal összefüggő döntésekkel kapcsolatos,

i) a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos, valamint j) az adósságcsökkentéssel kapcsolatos

tárgykörökbe tartozó ügyekben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök