286/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége keretében)

"e) ellátja - a kormányzati nemzetközi humanitárius segítségnyújtás koordinációjáért és irányításáért való feladatkörében eljáró külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve - a keresztény vallásuk miatt üldözöttek megsegítése érdekében végzett kutatási elemző, koordinációs és nemzetközi humanitárius feladatokat."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök