215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 76/O. §-sal egészül ki:

"76/O. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (10) bekezdése szerinti támogatásra a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók 2017. június 1-jétől jogosultak."

2. § (1) A Kr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 34. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A Kr. 14. § (10) bekezdésében a "260 000 Ft" szövegrész helyébe a "390 000 Ft" szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás" megjelölésű rész "Praxisfinanszírozás" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
Praxisfinanszírozás112 125,4
"

2. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "1." megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen122 880,9
"

3. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "Célelőirányzatok" megjelölésű rész "Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének
fedezete
1 444,0
"

4. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "13." megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
13.Célelőirányzatok összesen33 222,9
"

5. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "17." megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
17.Laboratóriumi ellátás25 498,3
"

6. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "Összevont szakellátás" megjelölésű rész "Járóbeteg szakellátás" "Fekvőbeteg szakellátás", "- aktív fekvőbeteg-szakellátás" és "- krónikus fekvőbeteg szakellátás" megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
Járóbeteg szakellátás
Fekvőbeteg szakellátás
- aktív fekvőbeteg szakellátás
- krónikus fekvőbeteg szakellátás
155 229,3
540 015,0
454 335,3
79 249,9
"

7. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "Összevont szakellátás" megjelölésű rész "Speciális finanszírozású szakellátás" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
Speciális finanszírozású szakellátás42 139,1
"

8. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "18." megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
18.Összevont szakellátás összesen808 383,4
"

9. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "20." megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
20.Alapellátás és népegészségügy fejlesztése0,0
"

10. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "21." megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék4 429,9
"

2. melléklet a 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A Kr. 34. számú mellékletében foglalt táblázat "9" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[1Szolgáltató neveHavi fix díj (ezer Ft)]
"
93581Országos Vérellátó Szolgálat109 820,0
"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére