430/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a következő 76/Q. §-sal egészül ki:

"76/Q. § A 2017. november 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító egészségügyi szolgáltatókat 2017 decemberében egyszeri kiegészítő díjazás illeti meg. A betegszállító egészségügyi szolgáltatók kiegészítő díjának megállapítására a 2016. december 1. és 2017. november 30. között részükre kifizetett finanszírozási összegek arányában kerül sor az érintett előirányzat tárgyhavi növekményének összegéből."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére