Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

26/2018. (XI. 8.) ITM rendelet

a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési eljárásért, az engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésére, az engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentésére, az engedéllyel rendelkező vizsgaszervező intézménynek a nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja százharmincegyezer forint.

(3) A vizsgaszervezési engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja harminchatezer forint.

(4) A szakképesítések számától függetlenül az engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentésére vagy a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja nyolcezer forint.

2. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díj annak a fővárosi és megyei kormányhivatalnak - az egyéb bevételeitől elkülönítetten kezelt - bevétele, amelynek megyeszékhely szerinti járási hivatala - Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatala - a vizsgaszervezési engedélyt kiadta.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj összegét átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a díjbevételre az (1) bekezdés alapján jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett, az 1. mellékletben meghatározott számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

3. § (1) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonhatezer-kettőszáz forint.

(2) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a jogorvoslati eljárást kérelmező az eljárás megindításakor átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Igazgatási 10032000-00290713-00000000 számú számlájára köteles megfizetni.

4. § (1) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj 60 százalékát vissza kell fizetni, ha a kérelmező az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a szakértő kirendeléséről szóló döntés meghozatala előtt visszavonja.

(2) A jogorvoslati díjat vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyul. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) és (3) bekezdésében, 73/A. §-ában és 80. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol a felhívott törvényhely illetékről rendelkezik, ott e rendelet alkalmazásában díjat, ahol illetékfizetési kötelezettségről, ott díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. §[1]

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 26/2018. (XI. 8.) ITM rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatalok igazgatási szolgáltatási díjak fogadására alkalmas számlaszámai

AB
1.A számla felett rendelkezésre jogosult kormányhivatalElőirányzat-felhasználási keretszámlák
2.Baranya Megyei Kormányhivatal10024003-00299585-00000000
3.Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal10025004-00299657-00000000
4.Békés Megyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal10027006-00299561-00000000
6.Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00299592-00000000
7.Csongrád Megyei Kormányhivatal10028007-00299664-00000000
8.Fejér Megyei Kormányhivatal10029008-00299640-00000000
9.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
10.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal10034002-00299626-00000000
11.Heves Megyei Kormányhivatal10035003-00299619-00000000
12.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal10045002-00299602-00000000
13.Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal10036004-00299554-00000000
14.Nógrád Megyei Kormányhivatal10037005-00299547-00000000
15.Pest Megyei Kormányhivatal10023002-00299671-00000000
16.Somogy Megyei Kormányhivatal10039007-00299688-00000000
17.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
18.Tolna Megyei Kormányhivatal10046003-00299530-00000000
19.Vas Megyei Kormányhivatal10047004-00299523-00000000
20.Veszprém Megyei Kormányhivatal10048005-00299516-00000000
21.Zala Megyei Kormányhivatal10049006-00299509-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék