103/2019. (V. 7.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 32. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszterelnök általános helyettese a Kormány)

"2. - a 138. § 5. pontjában foglalt kivétellel - nemzetpolitikáért"

(felelős tagja.)

(2) Az R. 35. § nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége keretében - a 143/A. §-ban foglalt kivétellel -"

2. § (1) Az R. 138. §-a a következő 5. ponttal egészül ki:

[A külgazdasági és külügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"5. - a csángó ügyek vonatkozásában - nemzetpolitikáért"

(felelős tagja.)

(2) Az R. a következő 143/A. §-sal egészül ki:

"143/A. § A miniszter a csángó ügyek vonatkozásában a nemzetpolitikáért való felelőssége körében összehangolja a központi államigazgatási szervek csángó ügyekkel összefüggő tevékenységét, ennek keretében a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködik a csángók kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésében, a csángó kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére