352/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 15 tagból áll. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottságba

a) az élelmiszeripari vállalkozások szakmai és érdekvédelmi szervezetei összesen 6 főt, az oktatási és kutatási intézmények képviselői összesen 2 főt, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek összesen 1 főt javasolhatnak,

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2 főt, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium kormánytisztviselői közül 2 főt, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium kormánytisztviselői közül 1-1 főt jelöl.

(3) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság

a) tagjait az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter nevezi ki,

b) elnökét az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter nevezi ki az általa jelölt tagok közül."

(2) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatok ellátásáért az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter felel. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság titkárát az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium kormánytisztviselői közül nevezi ki."

2. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök