2019. évi LXV. törvény

a képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról

1. § Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az európai parlamenti képviselők választásán jelöltként igazolt személyt az országgyűlési képviselők választásán jelöltként igazolt személlyel azonos mentelmi jog illeti meg."

2. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"79. § (1) A mentelmi jog a képviselőt a megválasztása napjától illeti meg.

(2) A képviselők választásán jelöltként igazolt személyt - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

(3) Ha a képviselők választásán jelöltként igazolt személy az igazolást megelőzően elrendelt személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés hatálya alatt áll, vagy vele szemben az igazolást megelőzően vádat emeltek, ezen büntetőeljárás tekintetében nem illeti meg a 74. § (1) bekezdésében meghatározott jog."

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

4. § A 2. § az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére