8/2019. (III. 28.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2019. július 1. napján lép hatályba.

2. § A Rendelet

a) 42. § (1) bekezdése a "2018. október 1." szövegrész helyett az "a hatálybalépése" szöveggel,

b) 42. § (2) bekezdése a "2018. szeptember 30-án" szövegrész helyett a "2019. június 30-án" szöveggel

lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról szóló 29/2018. (XI. 30.) IM rendelet.

4. § Nem lép hatályba a Rendelet 41. §-a.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére