2020. évi CXXXIX. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról[1]

1. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai:

a) a 15. § (3) bekezdése szerinti tagok,

b) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője,

c) a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter képviselője, valamint

d) a területrendezésért felelős miniszter képviselője."

(2) A Tftv. 17. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a Tftv. 17. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tagjai:)

"e) a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke,

f) a borvidék többségi állami tulajdonú borászatának képviselője, valamint

g) a területrendezésért felelős miniszter képviselője."

(3) A Tftv. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagjai:

a) a 15. § (3) bekezdése szerinti tagok,

b) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője,

c) a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter képviselője,

d) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter képviselője,

e) a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter képviselője, valamint

f) a területrendezésért felelős miniszter képviselője."

(4) A Tftv. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsba a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter kettő tagot, míg más miniszter egy tagot delegál akkor is, ha több felelősségi kör alapján jogosult delegálásra."

(5) A Tftv. 17. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Balaton Fejlesztési Tanácsban a 15. § (6) bekezdésétől eltérően az elnöki feladatokat a két elnök mint társelnök látja el, azzal, hogy az egyik elnököt a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter jelöli ki, a másik elnököt a tanács a tagjai közül választja. A társelnökök a Balaton Fejlesztési Tanács üléseit együttesen hívják össze. Elnöki teendőiket azonos jogkörrel - a társelnök tevékenységére is figyelemmel - egymással együttműködve látják el."

2. § A Tftv. 17. § (8) bekezdésében a "működtetésére a 15" szövegrész helyébe a "működtetésére - a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 15" szöveg lép.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére