Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése szerint a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség (a továbbiakban: járványügyi készültség) idején tevékenykedő, az Eütv. 232/B. § (1) bekezdése szerinti Operatív Törzset (a továbbiakban: Operatív Törzs) hoz létre.

(2) Az Operatív Törzs a járványügyi készültséggel összefüggésben

a) az Eütv. 232/D. § (1) bekezdésében meghatározott ügyekben javaslatot tesz, a javaslatokat megtárgyalja és a Kormány részére benyújtja, kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt tevékenységét, szakpolitikai előterjesztések és jelentések elkészítését, illetve összkormányzati feladat indítását,

b) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés és a Kormány döntéseinek végrehajtása során a járványügyi készültségből következő szempontokat,

c) ellátja a hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

(3) Az Operatív Törzs a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozattal létrehozott Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs jogutódja.

2. § (1) Az Operatív Törzset a rendészetért felelős miniszter az egészségügyért felelős miniszter bevonásával vezeti.

(2) Az Operatív Törzs további tagja

a) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által kijelölt államtitkár,

b) a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter által kijelölt államtitkár,

c) a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt államtitkár,

d) a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt államtitkár,

e) az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt államtitkár,

f) az országos tisztifőorvos,

g)[1] a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium belbiztonsági államtitkára,

h) az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője.

(3) Az Operatív Törzs vezetője az Operatív Törzs ülésére bármely

a) állami vagy önkormányzati szerv vezetőjét meghívhatja,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó személyt vendégként meghívhat.

(4) Az Operatív Törzs ülésén a miniszterelnök bármikor részt vehet. Ebben az esetben az ülést a miniszterelnök vezeti.

(5) Az Operatív Törzs az ügyrendjét maga állapítja meg.

3. § (1) Az Operatív Törzs a járványügyi készültség körülményeire figyelemmel, szükség szerint ülésezik. Az ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti, az ülés összehívásáról az Operatív Törzs vezetője dönt.

(2) Az Operatív Törzs elsősorban a tagok személyes részvételével ülésezik. A járványügyi készültség körülményeire figyelemmel, az Operatív Törzs vezetőjének kezdeményezésére az Operatív Törzs úgy is ülésezhet és hozhat döntést, illetve alakíthat ki véleményt, hogy az adott ügyben a tagok elektronikus hírközlő eszköz használatával, vagy más, a személyazonosítást az Operatív Törzs vezetője számára elfogadható módon biztosító elektronikus eszköz igénybevételével közlik álláspontjukat vagy szavazatukat.

4. §[2] A koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán elrendelt járványügyi készültség ideje alatt az Operatív Törzs vezetője vagy az általa kijelölt állami vezető dönt

a) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ raktárába beszállításra került, a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védekezést elősegítő egyéni védőeszköz egészségügyi szolgáltatói körön kívüli kiadásáról,

b)[3] a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti beszerzési igény jóváhagyásáról.

4/A. §[4] Az Operatív Törzs munkáját a rendészetért felelős miniszter által irányított minisztérium segíti.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 23/2021. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2021.01.29.

[2] Megállapította a 432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.09.19.

[3] Módosította a 23/2021. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2021.01.29.

[4] Beiktatta a 432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.09.19.