31/2020. (VIII. 4.) BM rendelet

a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet és a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 25. pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet

a) 7. § (2) bekezdés záró szövegrészében az "az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerint" szövegrész,

b) 8. § (7) bekezdésében az "az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti adatszolgáltatást" szövegrész,

c) 15. § (4) bekezdés b) pontja és

d) 15. § (5) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 31/2020. (VIII. 4.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"461506,800638 328,00119 826,0092,75Alsó-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
29,300Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
40,286Dombori, v.m., LNV = 916,
|LNV| = 1117"

2. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"611531,300636 640,74142 373.9194,39Alsó-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
54,285Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
64,188Paks, v.m., LNV = 891,
|LNV| = 1006"

3. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:88 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(88)"11,450"

4. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:94 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(94)"25,034"

5. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 96. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"961589,400641 960,65189 715,1998,59Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
29,225Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Makád, gátőrház"

6. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"1041598,110637 619,84196 788,6699,34Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
4,480Adony, v.m., LNV = 766
|LNV| = 820"

7. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:105 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(105)"38,350"

8. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:110 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(110)"50,390"

9. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:112 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(112)"52,400"

10. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 113. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"1131613,200639 738,01211 247,16100,30Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Ercsi, v.m., LNV = 765, |LNV| =
840 KDVVIZIG kezelésű"

11. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:118 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(118)"61,300"

12. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:119 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(119)"61,805"

13. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:121 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(121)"65,840"

14. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 124. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"1241626,800642 772,97224 066,75101,64Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
66,620Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
0,577Érd, szivattyútelep"

15. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 124a. és 124b. sorral egészül ki:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"124a1626,820642 658,10224 137,58101,64Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
66,640Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
0,595Érd, gátőrház
124b1627,600642 996,76224 840,22101,70Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
67,078Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
Halásztelek, árvízi v.m."

16. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 125. és 126. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"1251627,650643 081,55224 701,51101,70Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
67,155Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
Halásztelek, gátőrház
1261629,000643 879,53225 818,37101,83Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
3,117KDVVIZIG töltés vége"

17. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 130. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"1301635,200649 302,87228 546,82102,33Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
74,678Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
KDVVIZIG töltés vége"

18. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 155a. sorral egészül ki:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"155a1670,410655 946,06261 532,91105,97Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
0,470Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
7,418Surány, árvízi v.m., LNV=818"

19. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 156. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"1561670,550655 900,83262 906,90105,97Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
0,600Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
7,570Surány, gátőrház"

20. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 156a. sorral egészül ki:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"156a1671,600655 981,67261722,49106,07Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
1,675Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
8,600Göd, árvízi v.m., LNV=818"

21. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"1571671,700655 875,51262 997,65106,07Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
1,715Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
8,640Felsőgöd, gátőrház"

22. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat G:162 mezője helyébe a következő mező lép:

(G
A jobb parti töltés
Szelvény
[tkm])
(162)"15,761"

23. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:262 mezője helyébe a következő mező lép:

(H
Megjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
(262)"Dunakiliti fenékküszöb"

24. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:267 mezője helyébe a következő mező lép:

(H
Megjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], LNV [cm])
(267)"Rajkai (I. sz.) vízkivételi zsilip"

25. Az R. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 92. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"9286,661492 354,00214 988,00153,84Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
83,611Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
83,960Sárvári vasúti híd"

26. Az R. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat G:11 mezője helyébe a következő mező lép:

(G
A jobb parti töltés
Szelvény
[tkm])
(11)"9,652"

27. Az R. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat E:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(12)"10,824"

28. Az R. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. MARCAL

ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm]
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
30,000535 971,00255 865,00115,64Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Rába folyó befogadó
40,260535 931,00255 619,00115,64Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
0,000Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
0,000
50,600535 950,00255 299,00115,64Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
0,260Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
0,340Marcal duzzasztó
61,400535 614,00254 574,00115,64Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
1,060Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
1,180Gyirmót, szivattyútelep v.m.,
LNV=630
73,100534 890,00253 049,00115,64Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
2,760Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Fövenyesi híd
83,200534 824,00252 979,00115,64Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
2,860Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
0,000Sokoróaljai Bakonyér, torkolat
95,000534 456,00251 241,00115,64Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
4,710Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
1,750Bőszedombi híd
107,535533 264,00249 088,00115,66Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
7,185Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
4,593
119,000532 152,00248 178,00115,77Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
8,620Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
1210,350530 850,00247 822,00115,90Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
9,980Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Majorházi híd
1315,220527 079,00245 437,00116,65Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
14,890Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Rábaszentmiklósi híd
1418,050526 798,00242 881,00117,26Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
17,783Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Mórichida, v.m., LNV=391,
|LNV|=426
1518,100526 780,85242 821,47117,81Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
17,840Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
1620,100526 834,33240 845,46117,87Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Szentei új híd
1723,000525 503,60238 290,03117,91Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
1823,500525 360,67237 810,92117,96Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
1926,300524 510,88235 272,86119,28Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Malomsoki híd
2027,000524 452,43234 575,31119,51Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
2128,200524 180,38233 435,53119,65Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Marcaltői híd
2230,471522 646,00231 775,00120,07Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
14. sz. Pápa-Csorna vasúti híd
2331,640521 839,00230 932,00120,29Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Egyházaskeszői híd
2434,314519 851,05229 176,56120,33Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Egyházaskesző-Magyargencs
közigazgatási határ

"

29. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat E:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(12)"3,149"

30. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat E:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(13)"3,719"

31. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat E:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(16)"8,218"

32. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat E:17 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(17)"8,915"

33. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 56. és 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"5678,400655 225,67302 517,47133,67Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
1,261SzlovákiaIpolyvece árvízi v.m., LNV=418
5778,400654 682,37302 525,59133,10Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
1,280SzlovákiaDerék-patak"

34. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"6185,600660 446,79301 884,35137,01Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
7,148SzlovákiaLókos-patak"

35. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat a következő 61a. sorral egészül ki:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"61a85,600660 446,79301 884,35137,01Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
0,381SzlovákiaDejtár "A" zsilip, árvízi v.m.,
LNV=278"

36. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat E:68 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(68)"0,638"

37. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat E:71 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(71)"2,577"

38. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 86. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"86121,840682 578,56306 265,09152,25Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
4,141SzlovákiaPösténypuszta árvízi v.m.,
LNV=423"

39. Az R. 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat a következő 86a. sorral egészül ki:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"86a121,850683 282,65307 455,98152,25Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
4,151SzlovákiaPösténypusztai közúti híd"

40. Az R. 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"52,400652 237,28251 479,64105,45Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
0,000KDVVIZIG töltés eleje"

41. Az R. 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat G:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(G
A jobb parti töltés
Szelvény
[tkm])
(6)"1,250"

42. Az R. 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"86,900652 534,68255 375,11105,62Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
4,024Dera-patak torkolat"

43. Az R. 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat G:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(G
A jobb parti töltés
Szelvény
[tkm])
(9)"0,844"

44. Az R. 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat H:11 mezője helyébe a következő mező lép:

(H
Megjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
(11)"Szentendre Belvárosi töltésszakasz
kiépített védműveinek utolsó része"

45. Az R. 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat E:20 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(20)"9,066"

46. Az R. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"62,587635 719,52110 765,4192,44Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Sió Árvízkapu alvíz v.m., LNV =
1259, |LNV| = 960"

47. Az R. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"82,850635 456,42110 783,4292,44Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Sió Árvízkapu felvíz v.m., LNV
= 1227"

48. Az R. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"1518,800624 310,00115 406,2992,54Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Szekszárd (Palánk) v.m., LNV =
680, |LNV| = 814"

49. Az R. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"3046,600615 097,76134 004,5994,43Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
41,018Borjád v.m., LNV = 613"

50. Az R. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 39. és 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"3973,972611 526,55156 468,8098,69Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
65,525Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
4074.260611 244,79156 425,9798,78Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
68,825Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Töltés vége
Simontornya v.m., LNV = 682,
|LNV| = 459"

51. Az R. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"4786,094600 245,56157 300,8999,18Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Ozora v.m., LNV = 450"

52. Az R. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"61112,449580 866,29171 326,87102,35Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Siójut v.m., LNV = 358"

53. Az R. 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 65. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"65120,800573 730,42174 253,68104,04Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Siófok, gát alatt v.m., LNV =
311"

54. Az R. 1. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. DRÁVA

ABCDEFGH
1SzelvényFolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm]
2[fkm]EOV Y [m]EOV X [m]MÁSZkezelőjeSzelvénykezelőjeSzelvény
[mBf][tkm][tkm]
364,400594 459,6543 244,9591,05Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság
0,000Államhatár bal töltés
466,000592 961,7843 205,2391,200,636
568,000591 725,7544 689,1491,502,966
670,200590 005,2946 044,3591,895,016Államhatár a folyón
772,200588 443,6546 699,5992,167,669
874,200586 926,2347 585,7492,478,927
976,500585 280,5648 815,3892,8512,064Egerszegi-csatorna
1077,000584 809,8648 890,7492,9512,614Donji Miholjac, v.m.
1177,700584 178,3049 095,4793,0313,409Drávaszabolcs, v.m., LNV =
596 (92,73 mBf)
1278,700583 297,9149 538,3893,1914,496
1379,800582 432,0048 626,9793,3415,603
1482,800580 433,0149 703,6693,6717,377Fekete-víz torkolat
1584,800578 395,3349 192,8094,0120,230
1686,800577 011,0248 006,7694,3122,781
1789,800574 339,2147 275,1694,7725,046
1891,700572 594,0648 071,5495,0727,028
1993,600570 687,6548 411,8695,3728,774
2095,600569 229,1149 830,4695,6830,627
2197,600567 528,4150 502,1995,9833,276
2299,600565 740,5550 041,3996,2734,741
23101,600563 882,1750 013,9096,5137,271
24103,500562 079,9249 942,8296,7538,699
25105,500560 312,5050 004,6496,9941,067
26107,500558 730,7948 853,9797,2542,777
27111,100557 160,1248 987,8197,6943,655
28112,900555 475,1749 822,9297,8945,100
29114,800555 470,1151 831,2198,1846,782
30116,800554 066,8151 554,1498,5249,061
31118,800552 480,6552 650,9498,8650,432Korcsina-patak-torkolat
32119,500551 931,8853 055,7098,9851,530
33120,800550 647,0353 111,6499,2552,869
34122,800548 816,0153 931,2299,5654,764
35124,800547 174,1754 960,8599,8756,930
36126,800545 454,0655 594,53100,1758,815
37128,800543 528,5655 415,92100,4860,835
38130,800541 907,7656 322,71100,7962,137
39132,200541 350,1757 717,24101,1063,675
40133,100541 360,8458 547,67101,2664,486Szentborbás, v.m., LNV = 634
(101,08 mBf)
41134,200541 025,8059 495,98101,4065,722
42136,300540 202,0861 600,09101,7268,737
43138,700539 036,7563 531,38102,1871,436
44140,900537 342,2264 914,27102,4773,986
45142,200536 278,8765 963,83102,5374,095Védvonal vége
46144,900534 202,0466 856,30102,89
47146,900532 250,8566 693,85103,19
48147,900531 360,9267 113,98103,34
49149,800529 439,3867 534,46103,64
50151,800527 488,7067 814,75103,94
51152,350527 020,8768 017,68104,14Terezino Polje v.m.
52152,600527 001,8368 027,05104,24
53153,800525 723,2368 565,36104,39
54154,100525 526,4968 586,91104,41Barcs, v.m., LNV = 618 cm
(104,32 mBf)
55154,900524 667,4468 395,53104,55
56156,900523 361,5866 944,85105,03
57158,900522 046,9968 024,43105,51
58160,900520 400,7468 496,15105,74
59162,900518 740,5467 421,96106,05
60164,900517 380,1268 587,66106,37
61166,300518 132,3769 466,93106,55
62166,800518 648,7469 865,04106,60
63168,800517 908,0971 192,94106,75
64171,800515 531,2169 759,64106,90Horvát
Köztársaság
65173,800515 749,8071 310,41107,10
66175,800513 823,7571 634,12107,42
67178,200514 361,1373 593,98107,78
68180,200512 815,2574 497,23108,11
69182,200512 092,7776 304,82108,56
70184,200511 836,1178 229,81108,98
71185,900511 221,6779 829,30109,28
72186,500511 246,1780 411,46109,39
73187,590511 675,0081 455,00109,60Vízvár-Heresznye v.m.
74188,800510 758,9782 329,41109,82
75190,800509 188,4383 538,19110,25
76193,100508 111,6985 075,86110,83
77197,300506 476,1586 290,01111,68Horvát
Köztársaság
78200,000504 220,3286 643,42112,99
79200,600503 518,9886 906,00113,31Novo Virje v.m.
80203,000501 256,8386 987,82114,59
81205,000499 804,2188 231,39115,65Horvát Köztársaság
82208,000497 219,7188 788,52117,25Horvát
Köztársaság
83210,000496 626,1890 642,71118,31
84212,000494 826,4991 281,26119,38
85215,000494 273,9193 822,40120,97
86217,000492 914,4194 885,52122,04
87219,000491 566,0896 181,94123,10
88221,000490 094,9497 352,26124,17
89223,000488 729,4798 668,40125,23
90225,000488 648,24100 532,65126,30
91226,500487 527,45101 345,60127,09
92226,900487 343,55101 899,78127,31Botovo v.m.
93229,500486 301,64103 704,57128,54
94231,500484 877,35105 193,37129,46
95234,100483 360,62106 505,56130,38
96235,900483 471,56108 201,39130,94Horvát
Köztársaság
Őrtilos, v.m., LNV=476 cm
(130,7mBf)
97236,700483 420,69108 262,37130,96Mura torkolat

"

55. Az R. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat G:49 mezője helyébe a következő mező lép:

(G
A jobb parti töltés
Szelvény
[tkm])
(49)"112,293"

56. Az R. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat E:79 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
A bal parti töltés
Szelvény
[tkm])
(79)"114,350"

57. Az R. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat 81. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"81379,300755 187,00228 094,0091,75Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság
124,745Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság
111,790Tiszaroff, v.m., LNV = 1088"

58. Az R. 1. melléklet 32. pontjában foglalt táblázat 51-53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"5191,270700 310,47245 591,64109,76Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
4,770Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
7,012Galga-torkolat
5292,700699 862,64246 783,19110,66Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
6,063Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
7,012Jászfényszaru-zsámboki út
hídja
5394,000699 512,26248 140,91111,47Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
7,464Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
7,012Jászfényszaru-boldogi út hídja"

59. Az R. 1. melléklet 32. pontjában foglalt táblázat G:55 mezője helyébe a következő mező lép:

(G
A jobb parti töltés
Szelvény
[tkm])
(55)"14,746"

60. Az R. 1. melléklet 32. pontjában foglalt táblázat a következő 55a. sorral egészül ki:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"55a100,700698 759,92254 704,21116,41Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
14,131Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
16,389Hatvan - Szolnok vasútvonal
hídja"

61. Az R. 1. melléklet 32. pontjában foglalt táblázat 57-59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"57104,000697 689,77257 752,76118,81Közép- Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
17,483Közép- Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
19,661Hatvan-alsói v.m., LNV = 473,
|LNV| = 510
58104,620697 478,19258 098,22119,71Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
17,890Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
20,068Cukorgyári-duzzasztó
59105,100697 338,80258 475,70119,95Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
18,280Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
20,502Hatvan 3. sz. főút hídja"

62. Az R. 1. melléklet 32. pontjában foglalt táblázat G:60 mezője helyébe a következő mező lép:

(G
A jobb parti töltés
Szelvény
[tkm])
(60)"21,604"

63. Az R. 1. melléklet 32. pontjában foglalt táblázat 63. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"63110,000697 955,89262 790,02122,83Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
24,798Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
25,174Mátravidéki Hőerőmű vízellátó
csőhídja"

64. Az R. 1. melléklet 32. pontjában foglalt táblázat 65-66. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"65112,300697 972,31264 557,69124,98Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
24,568Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
26,948Mátravidéki Hőerőmű
duzzasztója
66114,000697 644,97266 209,64126,66Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
26,315Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
28,685Lőrinci bekötőút vasbeton hídja"

65. Az R. 1. melléklet 32. pontjában foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"68117,000697 850,16269 115,00129,93Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
29,253Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
31,632Petőfibányatelep-Selypi
iparvágány hídja"

66. Az R. 1. melléklet 32. pontjában foglalt táblázat 70-71. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFGH
1Szelvény
[fkm]
FolyóközépvonalMértékadó
árvíz-szint,
MÁSZ
[mBf]
A bal parti töltésA jobb parti töltésMegjegyzés, a mérce helye,
LNV [cm], |LNV| [cm])
2EOV Y [m]EOV X [m]kezelőjeSzelvény
[tkm]
kezelőjeSzelvény
[tkm]
"70119,200697 812,54272 638,46134,11Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
32,755Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
35,048Apc v.m., LNV = 387 |LNV| =
458
71124,500697 557,20276 367,71139,21Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
36,804Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
39,026Jobbágyi közúti híd"

67. Az R. 1. melléklet 45. pontjában foglalt táblázat H:5 mezőjében a "biharkeresztesi" szövegrész helyébe a "bihartordai" szöveg lép.

2. melléklet a 31/2020. (VIII. 4.) BM rendelethez

1. Az R. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:39 mezője helyébe a következő mező lép:

[B
Bal parti védvonal
Szelvény
(km)]
(39)"74,678"

2. Az R. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:43 mezője helyébe a következő mező lép:

[B
Bal parti védvonal
Szelvény
(km)]
(43)"0,452"

3. Az R. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:52 mezője helyébe a következő mező lép:

[E
Jobb parti védvonal
Szelvény
(km)]
(52)"15,761"

4. Az R. 2. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. IPOLY

ABCDEFG
1Bal parti védvonalJobb parti védvonal
2FkmSzelvény
(km)
Magassági
biztonság
(m)
MegjegyzésSzelvény
(km)
Magassági
biztonság
(m)
Megjegyzés
33,500,1601,0
45,151,5051,0Töltés vége
58,580,0001,0
618,108,9151,0Töltés vége
777,950,0001,0Töltés (belterületi szakasz)
eleje
878,4001,2801,0Töltés (belterületi szakasz)
vége
979,3001,2800,6Töltés (külterületi szakasz) eleje
1087,959,5670,6Töltés (külterületi szakasz)
vége
1194,000,0901,0
1297,604,1281,0Töltés vége
13119,500,0000,6Töltés eleje
14121,864,1510,6Töltés vége

"

5. Az R. 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat E:5 mezője helyébe a következő mező lép:

[E
Jobb parti védvonal
Szelvény
(km)]
(5)"0,000"

6. Az R. 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat E:6 mezője helyébe a következő mező lép:

[E
Jobb parti védvonal
Szelvény
(km)]
(6)"4,024"

7. Az R. 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat E:7 mezője helyébe a következő mező lép:

[E
Jobb parti védvonal
Szelvény
(km)]
(7)"0,844"

8. Az R. 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:

[B
Bal parti védvonal
Szelvény
(km)]
(12)"9,066"

9. Az R. 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABCDEFG
1Bal parti védvonalJobb parti védvonal
2FkmSzelvény
(km)
Magassági
biztonság
(m)
MegjegyzésSzelvény
(km)
Magassági
biztonság
(m)
Megjegyzés]
"519,85014,4191,06. sz. főközlekedési út hídja"

10. Az R. 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat F:6 mezője helyébe a következő mező lép:

[F
Jobb parti védvonal
Magassági
biztonság
(m)]
(6)"1,0"

11. Az R. 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat A:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Bal parti védvonal
Fkm)
(9)"74,257"

12. Az R. 2. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat E:5 mezője helyébe a következő mező lép:

[E
Jobb parti védvonal
Szelvény
(km)]
(5)"16,399"

13. Az R. 2. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

[B
Bal parti védvonal
Szelvény
(km)]
(4)"27,067"

14. Az R. 2. melléklet 27. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABCDEFG
1Bal parti védvonalJobb parti védvonal
2FkmSzelvény
(km)
Magassági
biztonság
(m)
MegjegyzésSzelvény
(km)
Magassági
biztonság
(m)
Megjegyzés]
"10124,5036,8041,0Töltés vége39,0261,0Töltés vége"

3 melléklet a 31/2020. (VIII. 4.) BM rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

[B
A fővédvonal összes hossza
(km)
bal part]
(7)"2,653"

2. Az R. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:9 mezője helyébe a következő mező lép:

[C
A fővédvonal összes hossza
(km)
jobb part]
(9)"2,277"

3. Az R. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11-13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABCD
1Vízfolyás, csatornaA fővédvonal összes hosszaMagassági
biztonság
megnevezése(km)(m)
2bal partjobb part]
"11Szentlélek patak3,9010,6
12Lókos patak1,8611,7440,6
13Derék patak2,0620,6"

4. Az R. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 13a. sorral egészül ki:

[ABCD
1Vízfolyás, csatornaA fővédvonal összes hosszaMagassági
biztonság
megnevezése(km)(m)
2bal partjobb part]
"13aDerék-patak1,7731,0"

5. Az R. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14-15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABCD
1Vízfolyás, csatornaA fővédvonal összes hosszaMagassági
biztonság
megnevezése(km)(m)
2bal partjobb part]
"14Letkés patak0,4350,4301,0
15Nyerges patak0,7310,7281,0"

6. Az R. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

[B
A fővédvonal összes hossza
(km)
bal part]
(16)"0,356"

7. Az R. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:27 mezője helyébe a következő mező lép:

[D
Magassági
biztonság
(m)]
(27)"1,0"

8. Az R. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:28 mezője helyébe a következő mező lép:

[C
A fővédvonal összes hossza
(km)
jobb part]
(28)"4,980"

9. Az R. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 32a-32c. sorral egészül ki:

[ABCD
1Vízfolyás, csatornaA fővédvonal összes hosszaMagassági
biztonság
megnevezése(km)(m)
2bal partjobb part]
"32aRátka-patak0,2200,2141,0
32bHidegvíz-csatorna0,3931,0
32cMelegvíz-csatorna1,3581,0"

10. Az R. 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 31-34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABCD
1Vízfolyás, csatornaA fővédvonal összes hosszaMagassági
biztonság
megnevezése(km)(m)
2bal partjobb part]
"31Szuha1,6720,6131,00
32Tolvajló patak0,4631,00
33Herédi-Bér patak1,3150,5971,00
34Galga patak1,4161,4751,00"

Tartalomjegyzék