33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet

a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti üzleti célú utazás keretében bármely állam területéről érkező személy beléphet Magyarország területére.

2. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter