Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 2. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a fogvatartottak átmeneti elhelyezésének biztosítása érdekében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti

a) Harta külterület 0148/18 helyrajzi számú ingatlanon található Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

b)[1] Szirmabesenyő külterület 0124/16 helyrajzi számú ingatlanon található Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet,

c) Kiskunhalas belterület 6012/2 helyrajzi számú ingatlanon található Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

d) Baracska külterület 072/92 helyrajzi számú ingatlanon található Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

e) Dunaújváros külterület 052/1 helyrajzi számú ingatlanon található Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

f) Sopron belterület 10135 helyrajzi számú ingatlanon található Sopronkőhidai Fegyház és Börtön,

g) Algyő külterület 01624/4 helyrajzi számú ingatlanon található Szegedi Fegyház és Börtön,

h) Tiszalök külterület 0415/9 helyrajzi számú ingatlanon található Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

i) Tököl külterület 0165/5 helyrajzi számú ingatlanon található Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

j)[2] Veszprém belterület 2569/23 helyrajzi számú ingatlanon található Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

területén, továbbá az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok területén könnyűszerkezetes épületegyüttesek telepítésével megvalósuló beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.[3]

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik.

(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A Beruházás helyszíne az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok területe.

2. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § A Beruházás valamennyi ingatlanán

a) a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke: 80%,

b) a zöldfelület legkisebb mértéke: 10%.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 34/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

9. földvédelmi hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. tűzvédelmi hatósági eljárások,

14. közegészségügyi hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

17. erdészeti hatósági eljárások,

18. bányahatósági engedélyezési eljárások,

19. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

20. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

21. azok az 1-20. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

22. az 1-21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 237. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 237. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] A záró szövegrészt módosította a 327/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.07.03.

Tartalomjegyzék