450/2020. (X. 5.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárok Cseh Köztársaság, Lengyel Köztársaság és Szlovák Köztársaság területéről való beutazásáról, valamint a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgárainak beutazásáról

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ától eltérően a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság a Rendelet szerinti magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja részére felmentést ad, ha

a) Magyarország területére a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság vagy a Szlovák Köztársaság területéről lépett be,

b) az a) pontban meghatározott valamely állam területén található szálláshelyen a hazaérkezése napját megelőző napra e kormányrendelet hatálybalépését megelőzően szállásfoglalással rendelkezett, és

c) a hazaérkezését követően Magyarországon egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

2. § A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, illetve a Szlovák Köztársaság állampolgára - a Rendelet 5. §-ára figyelemmel - Magyarország területére beléphet, ha

a) igazolja, hogy valamely magyarországi szálláshelyen legkésőbb 2020. október 31. napjáig legalább egy napra foglalással rendelkezik, és a foglalás e kormányrendelet hatálybalépése előtt történt, és

b) a belépést megelőző 5 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. november 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök