Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

2020. évi XLVIII. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról[1]

1. § Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 53. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A Nemzeti Együttműködési Alap terhére nyújtott 56. § (1) bekezdése szerinti, és a Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére nyújtott támogatások kedvezményezettje lehet az 5000 fő és az az alatti lakosságszámú településen székhellyel rendelkező azon civil szervezet is, amelynek vezető tisztségviselője a polgármester."

2. § A Civil tv. 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tanács és a kollégiumok tagjainak költségátalányát a miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg. A költségátalány egy hónapra járó összege a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegét nem haladhatja meg."

3. § A Civil tv.

a) 14. § (5) bekezdésében az "a kiutalt összeg felhasználására vonatkozó adat és a (3) bekezdés e) pontja szerinti adat." szövegrész helyébe az "a kiutalt összeg felhasználására vonatkozó adat." szöveg,

b) VIII. fejezet címében, 51. § (2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében és 56. § (1) bekezdés l) pontjában az "információs centrumok" szövegrész helyébe a "közösségi szolgáltató központok" szöveg,

c) 51. § (1) bekezdésében az "információs centrumokat" szövegrész helyébe a "közösségi szolgáltató központokat" szöveg,

d) 52/A. § (1)-(3) és (5) bekezdésében az "információs centrum" szövegrész helyébe a "közösségi szolgáltató központ" szöveg,

e) 52/A. § (2) bekezdésében az "információs centrumot" szövegrész helyébe a "közösségi szolgáltató központot" szöveg,

f) 54. § b) pontjában, 58. § (1) bekezdés d) pontjában a "költségvetési" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló" szöveg,

g) 60. § (6) bekezdésében, 61. § (4) bekezdésében a "döntésképes" szövegrész helyébe a "határozatképes" szöveg,

h) 67. § (1) bekezdés a) pontjában az "a civil szervezet döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja" szövegrész helyébe az "a civil szervezet vezető tisztségviselője" szöveg,

i) 68. § (10) bekezdésében a "döntésképesség" szövegrész helyébe a "határozatképesség" szöveg,

j) 69. § (4) bekezdésében az "alapkezelő" szövegrész helyébe az "Alapkezelő" szöveg,

k) 73. § (2) bekezdés b) pontjában az "Információs Centrumok" szövegrész helyébe a "közösségi szolgáltató központok" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a Civil tv.

a) 2. § 15. pontja,

b) 14. § (3) bekezdés e) pontja,

c) 52/A. § (7) bekezdése,

d) 53/A.-53/E. §-a,

e) 57. § (2) és (3) bekezdése,

f) 69. § (3) bekezdése.

5. § Ez a törvény 2020. július 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.