628/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt táblázat

a) "Működési költségelőleg" megnevezésű sorában a "4 000,0" szövegrész helyébe a "0" szöveg,

b) "Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása" megnevezésű sorban az "1 250,0" szövegrész helyébe az "1 750,0" szöveg,

c) "Egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelésének fedezete" megnevezésű sorában a "102 335,6" szövegrész helyébe a "94 108,0" szöveg,

d) "Célelőirányzatok összesen" megnevezésű sorában a "270 675,6" szövegrész helyébe a "262 948,0" szöveg,

e) "Molekuláris diagnosztika (PCR) ellátás" megnevezésű sorban a "3 501,4" szövegrész helyébe a "3 901,4" szöveg,

f) "Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás" megnevezésű sorban az "1 440,0" szövegrész helyébe az "1 600,0" szöveg,

g) "Fekvőbeteg-szakellátás" megnevezésű sorban a "628 624,5" szövegrész helyébe a "623 224,5" szöveg,

h) "aktív fekvőbeteg-szakellátás" megnevezésű sorban az "534 504,7" szövegrész helyébe az "532 004,7" szöveg,

i) "krónikus fekvőbeteg-szakellátás" megnevezésű sorban a "87 484,8" szövegrész helyébe a "84 584,8" szöveg,

j) "Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás" megnevezésű sorában a "105 309,8" szövegrész helyébe a "132 409,8" szöveg,

k) "Speciális finanszírozású szakellátás" megnevezésű sorban a "45 061,9" szövegrész helyébe a "43 961,9" szöveg,

l) "Összevont szakellátás összesen" megnevezésű sorában a "964 375,7" szövegrész helyébe a "985 535,7" szöveg,

m) "Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék" megnevezésű sorában a "4 723,4" szövegrész helyébe a "0" szöveg,

n) "ÖSSZESEN" megnevezésű sorában az "1 581 712,3" szövegrész helyébe az "1 586 421,3" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére