633/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A Kormány a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sorában megjelölt, valamint a 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sorában megjelölt ingatlan esetében a Turizmus tv. 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti beruházó és fenntartó vagyonkezelőként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot határozza meg."

3. § Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 633/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

Egyéb kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlanok, vagyonelemek

ABCDEFG
1.Ingatlan elnevezéseIngatlan helyrajzi számaIngatlan alapterületeIngatlan természetbeni elhelyezkedéseKapcsolódó
vagyonelemekkel
VagyonkezelőVagyonkezelés
jellege
2.Bálna Budapest Kereskedelmi és
Kulturális Központ
Budapest IX. Ker. belterület
37061/7
12 975 m21093 Budapest, Fővám tér 11-12. /
1093 Budapest, Közraktár utca 1.
igenMTÜberuházó és
fenntartó
3.Vitnyéd-Csermajor környezeteHövej külterület 0124/5
Vitnyéd külterület 0322/2,
0325/1 c, f, h, k alrészletei,
0325/9,
0327/2,
0330,
0332,
0336,
0337,
0338,
0340,
0341,
0342,
0343,
0344,
0345,
0346,
0347,
0350,
0353,
0354/2
17,4187 ha,
6,4307 ha,
0,8074 ha,
0,2032 ha,
55,6249 ha,
0,5632 ha,
0,0960 ha,
8,5996 ha,
0,4377 ha,
8,1105 ha,
0,5359 ha,
2,4997 ha,
7,5458 ha,
0,6666 ha,
21,4155 ha,
1,0923 ha,
0,3122 ha,
24,3077 ha,
1,1686 ha,
0,1563 ha,
0,0604 ha
igenEszterháza Kulturális, Kutató-
és Fesztiválközpont
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
fenntartó
4.Budaörsi RepülőtérBudapest,
XI. Budapest 1236/20
83 ha 1887 m2Budapest, XI. kerület Kőérberki útigenMTÜberuházó és
fenntartó

"

2. melléklet a 633/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Kiemelt állami turisztikai beruházások, egyéb kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlanok

1. Sopron-Fertő turisztikai térség

AB
1.Kiemelt állami turisztikai beruházás, egyéb
kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlan
Beruházási helyszín azonosító adatai
(ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)
2.A Fertő tavi vízitelep fejlesztéseSopron külterület 01164/2 helyrajzi számú ingatlan "a" és
"c" alrészlete, 01164/3 helyrajzi számú ingatlan, 01164/4 helyrajzi
számú ingatlan "a" alrészlete, 01164/5 helyrajzi számú ingatlan,
01164/6 helyrajzi számú ingatlan "b" és "d" alrészlete, 01164/7
helyrajzi számú ingatlan, 01164/8 helyrajzi számú ingatlan "a, b, f, g
és k" alrészlete, 01164/10, 01164/12, 01164/13, 01164/14 helyrajzi
számú ingatlanok, 01164/15 helyrajzi számú ingatlan "a" alrészlete,
01164/16, 01164/17, 01164/18 helyrajzi számú ingatlanok,
01164/19 helyrajzi számú ingatlan "a" alrészlete, 01164/20 helyrajzi
számú ingatlan "a, b és c" alrészlete
3.Lővérek program nemzeti
konferencia központ
Sopron belterület 7020/2, 7022, 7023/1 és 7023/2 helyrajzi számú
ingatlanok
4.Fertődi Esterházy-kastélyegyüttes
és ahhoz kapcsolódó területek
Fertőd belterület 126/1, 1229/3, 127/2, 128, 130, 131, 135, 136,
137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 225, 324/1, 327/2,
327/4, 327/6, 327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 333, 336,
337, 338/1, 338/2, 339/2, 340, 341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2,
346/4, 347, 348/1 és 348/4 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó
vagyonelemekkel, valamint Fertőd külterület 027/2, 0202/3, 0202/4,
0202/5, 0215, 0216, 0223/3, 0223/4, 0223/5, 0224/3, 0224/4 és
0224/5 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel
5.Fertődi sírdomb környékeFertőd külterület 0208, 0210, 0213, 0217/1 és 0220 helyrajzi számú
ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel
6.Nagycenki Széchenyi-
kastélyegyüttes és ahhoz
kapcsolódó területek
Nagycenk belterület 550/6, 558, 559, 648/2, 658/1, 658/2, 658/4,
658/5, 658/6, 660 és 673 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó
vagyonelemekkel, valamint Nagycenk külterület 0186/2 és
0186/4 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel
7.Nagycenki Széchenyi-kastély
parkjának részét képező Hársfasor
Nagycenk külterület 0159/1 helyrajzi számú ingatlan kapcsolódó
vagyonelemekkel, valamint Hidegség külterület 072 helyrajzi számú
ingatlan, 073/1 helyrajzi számú ingatlan "a" alrészlete, 074, 089,
090, 091, 092, 093 és 094 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó
vagyonelemekkel
8.Fertőrákosi Püspöki PalotaFertőrákos belterület 875, 876 és 877 helyrajzi számú ingatlanok
kapcsolódó vagyonelemekkel

2. Balaton turisztikai térség

AB
1.Kiemelt állami turisztikai beruházás, egyéb
kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlan
Beruházási helyszín azonosító adatai
(ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)
2.Ranolder-villaCsopak külterület 031/7, 031/8, 031/9, 031/10, 031/11 és 031/12
helyrajzi számú ingatlan
3.Festetics-kastélyegyüttes és parkjaKeszthely belterület 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1690/1,
1690/3, 1690/10, 1725/5, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010/1, 2010/2, 2010/3, 2010/4, 2010/5, 2010/6, 2010/7, 2011 és
2450 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel,
valamint Keszthely külterület 0147/2 helyrajzi számú ingatlan
kapcsolódó vagyonelemekkel
4.Amazon Szálló, lóváltó és lakóház
épületegyüttese
Keszthely belterület 2026 helyrajzi számú ingatlan kapcsolódó
vagyonelemekkel
5.Fenékpuszta műemléki együttesKeszthely külterület 0415/2, 0415/12, 0416/15, 0418/2, 0418/3,
0420/2, 0420/3, 0420/4, 0420/5, 0420/6, 0420/7, 0421/1, 0421/2,
0421/3, 0421/5, 0421/6, 0425/3, 0454, 0455, 0456, 0458/2, 0462/3 és
0462/4 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel
6.Fenyves alléKeszthely külterület 0227, 0239, 0250/1, 0250/2 helyrajzi számú
ingatlanok, 0254/7 helyrajzi számú ingatlan "d" és "j" alrészletei
kapcsolódó vagyonelemekkel
7.Majorsági épületegyüttesSzántód belterület 936, 937, 938, 939, 944, 945, 949 és 950 helyrajzi
számú ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel

3. Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség

AB
1.Kiemelt állami turisztikai beruházás, egyéb
kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlan
Beruházási helyszín azonosító adatai
(ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)
2.Kékedi Melczer-kastélyKéked belterület 204 helyrajzi számú ingatlan a kapcsolódó
vagyonelemekkel

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére