698/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 3/B. és 3/C. §-sal egészül ki:

"3/B. § A miniszterelnök az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladata végrehajtása érdekében közvetlenül, illetve a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára útján

a) tárgyal az európai uniós tagállamokkal, illetve az európai uniós intézmények képviselőivel,

b) részt vesz az európai uniós tematikájú kormányülések előkészítésében és a kormányüléseken,

c) részt vesz az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszerben,

d) kapcsolatot tart és egyeztet az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati álláspontról az ezért felelős miniszterrel és a miniszterekkel,

e) a kormányzati szervektől szakmai álláspontot kérhet, és ezekről egyeztetést kezdeményezhet.

3/C. § A 3/B. §-ban meghatározottakon túl a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára közvetlenül segíti és támogatja a miniszterelnök munkáját az európai uniós tagsággal összefüggő ügyekben, különösen

a) kapcsolatot tart az Európai Unió intézményei és szervei vezetőinek munkatársaival, vezető tisztviselőivel, valamint az Európai Unió állam- és kormányfőinek uniós ügyekkel foglalkozó közvetlen munkatársaival (Sherpa),

b) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó stratégiai kérdésekre, kiemelt politikai dossziékra, az Európai Unió jövőjével, fejlődésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó kormányzati álláspont kialakításában, azok képviseletére vonatkozó stratégia kidolgozásában, ezekkel összefüggésben a kormányzati munka rendjének és koordinációjának meghatározásában,

c) a magyar alkotmányos szervek vonatkozásában az európai ügyekkel kapcsolatos feladataik ellátásában,

d) az Európai Tanácson, az Európai Unió állam- és kormányfői formációiban, valamint az Európai Unió egyes tagállamainak különböző formációiban képviselendő álláspont kialakításában és képviseletében,

e) az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartásban,

f) az európai uniós kérdésekkel összefüggésben más európai uniós tagállamokkal és tagjelölt államokkal való kapcsolattartásban, különös tekintettel a V4 országokkal való együttműködésre,

g) harmadik államokkal való kapcsolattartásban az Európai Unióval összefüggő kérdések vonatkozásában."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére