Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2020. évi LXXIX. törvény

a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról

1. § A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bgtv.)

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az "iskolaszövetkezet" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés i) pontjában, 12. § (1) bekezdésében az "iskolaszövetkezetet" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet" szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés i) és l) pontjában, 11. § (3) bekezdésében, 12. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 13/A. § (1) bekezdés e) pontjában az "iskolaszövetkezeti" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti" szöveg,

d) 1. § (2) bekezdés k) pontjában, 11. § (1), (1a), (1b), (2), (5) és (6) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 13/A. § (1) bekezdés f) pontjában az "iskolaszövetkezet" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet" szöveg,

e) 1. § (2) bekezdés l) pontjában, 11. § (1b) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében az "iskolaszövetkezetnek" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezetnek, nyugdíjas szövetkezetnek" szöveg,

f) 11. § (3) és (4) bekezdésében, 12. § (3) és (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében az "iskolaszövetkezet" szövegrészek helyébe az "iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet" szöveg,

g) 11. § (4) bekezdésében az "iskolaszövetkezeti" szövegrészek helyébe az "iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti" szöveg

lép.

2. § A Bgtv. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E törvénynek a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: 2020. évi LXXIX. törvény) megállapított rendelkezéseit a 2020. évi LXXIX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárás alatt álló nyugdíjas szövetkezet szolgáltatását igénybevevő gazdálkodó szervezet, továbbá a vele szerződéses kapcsolatban álló nyugdíjas szövetkezet tekintetében is alkalmazni kell, ha a felszámolási eljárásban a Cstv. 52. §-a szerinti zárómérleg elkészítésére a 2020. évi LXXIX. törvény hatálybalépésekor még nem került sor."

3. § (1) A Bgtv. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Bgtv. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi LXXIX. törvényhez

A Bgtv. 3. mellékletében az "iskolaszövetkezet" szövegrészek helyébe az "iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet" szöveg lép.

2. melléklet a 2020. évi LXXIX. törvényhez

A Bgtv. 4. mellékletében

a) az "iskolaszövetkezet" szövegrészek helyébe az "iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet" szöveg,

b) az "iskolaszövetkezetnél" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezetnél, nyugdíjas szövetkezetnél" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék