2020. évi LXXIX. törvény

a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról

1. § A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bgtv.)

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az "iskolaszövetkezet" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés i) pontjában, 12. § (1) bekezdésében az "iskolaszövetkezetet" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet" szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés i) és l) pontjában, 11. § (3) bekezdésében, 12. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 13/A. § (1) bekezdés e) pontjában az "iskolaszövetkezeti" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti" szöveg,

d) 1. § (2) bekezdés k) pontjában, 11. § (1), (1a), (1b), (2), (5) és (6) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 13/A. § (1) bekezdés f) pontjában az "iskolaszövetkezet" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet" szöveg,

e) 1. § (2) bekezdés l) pontjában, 11. § (1b) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében az "iskolaszövetkezetnek" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezetnek, nyugdíjas szövetkezetnek" szöveg,

f) 11. § (3) és (4) bekezdésében, 12. § (3) és (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében az "iskolaszövetkezet" szövegrészek helyébe az "iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet" szöveg,

g) 11. § (4) bekezdésében az "iskolaszövetkezeti" szövegrészek helyébe az "iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti" szöveg

lép.

2. § A Bgtv. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E törvénynek a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: 2020. évi LXXIX. törvény) megállapított rendelkezéseit a 2020. évi LXXIX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárás alatt álló nyugdíjas szövetkezet szolgáltatását igénybevevő gazdálkodó szervezet, továbbá a vele szerződéses kapcsolatban álló nyugdíjas szövetkezet tekintetében is alkalmazni kell, ha a felszámolási eljárásban a Cstv. 52. §-a szerinti zárómérleg elkészítésére a 2020. évi LXXIX. törvény hatálybalépésekor még nem került sor."

3. § (1) A Bgtv. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Bgtv. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi LXXIX. törvényhez

A Bgtv. 3. mellékletében az "iskolaszövetkezet" szövegrészek helyébe az "iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet" szöveg lép.

2. melléklet a 2020. évi LXXIX. törvényhez

A Bgtv. 4. mellékletében

a) az "iskolaszövetkezet" szövegrészek helyébe az "iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet" szöveg,

b) az "iskolaszövetkezetnél" szövegrész helyébe az "iskolaszövetkezetnél, nyugdíjas szövetkezetnél" szöveg

lép.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére