145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről[1]

Lábjegyzetek:

[1] A 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 9. §-a alapján nem lép hatályba.