192/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (7) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"c) csomagban történő értékesítés: egymástól elkülönülő, egynemű vagyontárgyak együttes értékesítése;"

2. § A Korm. r. 47/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az árverési biztosíték összege - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az árverési tétel kikiáltási árának legalább 5%-a, de legfeljebb 25%-a. Csomagban történő ingatlanértékesítés esetén az árverési biztosíték összege az árverési tétel kikiáltási árának 25%-a."

3. § A Korm. r. 47/I. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elektronikus árverési hirdetmény közzétételének legalább tíz munkanappal meg kell előznie az árverés befejezésének a hirdetményben megjelölt időpontját. Csomagban történő ingatlanértékesítés esetén az elektronikus árverési hirdetmény közzétételének 11 munkanappal kell megelőznie az árverés befejezésének a hirdetményben megjelölt időpontját, azzal, hogy ez az időtartam - amennyiben az árverési tétel részét képező ingatlanok száma a kettőt meghaladja - ingatlanonként további 1-1 munkanappal, de összességében nem több mint 9 munkanappal meghosszabbodik."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére