23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet

a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2022. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

a) 2022. március 14., hétfő pihenőnap

2022. március 26., szombat munkanap

b) 2022. október 15., szombat munkanap

2022. október 31., hétfő pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére