30/2021. (VIII. 31.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 30/2021. (VIII. 31.) BM rendelethez

1. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 2.8. pontja a következő 2.8.11. ponttal egészül ki:

"2.8.11. Bácsszentgyörgy közúti határátkelőhely"

2. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 6.7.7. pontja helyébe a következő pont lép:

"6.7.7. Szeged - Szőreg, Marostő, Újszeged, valamint az Odessza-lakótelep városrészek kivételével - és a Tisza folyó"

3. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 6.8.12. pontja helyébe a következő pont lép:

"6.8.12. Szeged Szőreg, Marostő, Újszeged és Odessza-lakótelep városrészei a Tisza folyóig"

4. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 6.8. pontja a következő 6.8.13. ponttal egészül ki:

"6.8.13. Kübekháza közúti határátkelőhely"

5. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet 9.9. pontja a következő 9.9.23. ponttal egészül ki:

"9.9.23. Nagykereki - Bors II (Bors II) autópálya határátkelőhely"

Tartalomjegyzék