2021. évi XL. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

1. § A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Ez a törvény nem érinti a Kormány azon jogkörét, hogy a veszélyhelyzetet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napot megelőzően megszüntesse."

2. § A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) Ez a törvény a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon hatályát veszti.

(2) E törvény hatályvesztésének naptári napját az igazságügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg."

3. § Hatályát veszti a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5. §-ában az " , és a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti" szövegrész.

4. § Ez a törvény 2021. május 22-én lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére