Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

828/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontjában

a) a "38/G. § (1) bekezdésében, 40. § (1)-(3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "38/G. § (1) bekezdésében, 38/H. § (3) bekezdésében, 40. § (1)-(3) bekezdésében" szöveg,

b) a "63/A. §-ában, 71. § (4), (5), (9) és (10) bekezdésében" szövegrész helyébe a "63/A. §-ában, 63/B. § (1) bekezdésében, 71. § (4), (5), (9) és (10) bekezdésében" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök