103/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet

a) 2. § 7-9. pontjában és 1. számú melléklet II. pont 1. alpontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 3. § (1)-(3) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében és 18. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 12. § (2) és (6) bekezdésében, 13. §-t megelőző alcím címében, 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § (1) bekezdés b) pontjában, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 2. számú melléklet II. pont 2. alpontjában és V. pont 3. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 13. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 2. számú melléklet IV. pont 2. alpontjában és 3. számú melléklet 9. pontjában a "megyét" szövegrész helyébe a "vármegyét" szöveg,

e) 13. § (1) bekezdés b) pontjában, 1. számú melléklet II. pont címében, II. pont 2. alpont nyitó szövegrészében és 3. alpont nyitó szövegrészében, 2. számú melléklet I. pont 1. alpont b) pontjában, II. pont 3. alpontjában, IV. pont címében és IV. pont 1. alpont nyitó szövegrészében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

f) 2. számú melléklet I. pont 2. alpont b) pont (i) és (ii) alpontjában a "megyéjében" szövegrész helyébe a "vármegyéjében" szöveg,

g) 2. számú melléklet II. pont 2. alpontjában a "megyében/régióban" szövegrész helyébe a "vármegyében/ régióban" szöveg,

h) 2. számú melléklet IV. pont 3. alpont nyitó szövegrészében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

i) 2. számú melléklet IV. pont 3. alpont a) és b) pontjában a "megye/ország" szövegrész helyébe a "vármegye/ ország" szöveg,

j) 3. számú melléklet 9. pontjában a "megyének" szövegrész helyébe a "vármegyének" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter