117/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet

a) 2. § 13. pontjában, 5. § (3) bekezdésében és 14. § (6) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (3) bekezdés a)-c) pontjában, 8. § c) és d) pontjában, 14. §-t megelőző alcím címében, 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdés d) pontjában, 14. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (5) bekezdésében, 15. § (5) bekezdés a) pontjában, 22. § (1) bekezdésében és 23. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés d) pontjában

ca) a "megyéből" szövegrész helyébe a "vármegyéből" szöveg,

cb) a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter