121/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében és 7. §-ában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében, 5. § (4a) bekezdés a) pontjában, 15. § (4) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 21. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (7a) bekezdésében, 21. § (10) bekezdés a) pontjában, 22. § (4a) bekezdésében, 24. § nyitó szövegrészében, 31. § (1) bekezdésében, 31. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (5) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés d) pontjában és 47. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 21. § (10) bekezdés a) pontjában a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 35. § (9) és (10) bekezdésében a "Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok" szövegrész helyébe a "vármegyei kormányhivatalok" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter