128/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 42. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében és 5. § (3) bekezdésében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 2. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (9) bekezdésében és 5. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 2. § (9) bekezdésében az "A Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerláncfelügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter