1/2022. (VI. 24.) TIM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni

a) - a 15. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően - a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt értékek 2 tonnánál nem nagyobb túllépése miatt az üzemanyagot szállító járművek esetén, ha a jármű erre a célra kialakított felépítménnyel rendelkezik, valamint

b) - a 15. § (1a) bekezdés a) pontjától eltérően - a 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában foglalt érték 10%-át meg nem haladó mértékű túllépése esetén, üzemanyag szállítására alkalmas speciális felépítménnyel rendelkező kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival történő közlekedése során."

2. § Hatályát veszti az R. 15. § (1c) bekezdése.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,

technológiai és ipari miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére