20/2022. (I. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati rendelet kivételével a Nemzeti Jogszabálytárban egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni valamennyi, a lekérdezés napján hatályos jogszabálynak)

"b) a lekérdezés napját megelőző valamennyi időállapotát 2010. január 1-jéig visszamenőleg és"

(2) A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati rendelet kivételével a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni valamennyi,)

"b) a 2010. január 1. és a lekérdezés napja között hatályban volt jogszabálynak a hatályvesztés napját megelőző valamennyi időállapotát 2010. január 1-jéig visszamenőleg."

2. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök