241/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "Dunakeszi Város Önkormányzata, Fót Város Önkormányzata, Göd Város Önkormányzata és Sződ Község Önkormányzata" szövegrész helyébe a "Dunakeszi Város Önkormányzata, Erdőkertes Község Önkormányzata, Fót Város Önkormányzata, Göd Város Önkormányzata, Sződ Község Önkormányzata és Veresegyház Város Önkormányzata" szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök