29/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b), e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a) 8. § (3) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 12. § (4) bekezdésében, 17. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 16. § (7) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter