433/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A hálózati engedélyesek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 35. § (8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót - a Vet. 35. § (8) bekezdésétől eltérően - másodszorra 2023. április 30. napjáig teszik közzé.

(2) A Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, először 2022. május 2-án közzétett, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult, a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás kiadásának határideje - az üzemi és elosztói szabályzattól eltérően - 2023. február 1. napja.

2. §[1]

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy a villamosenergia-rendszer műszaki biztonságára és a folyamatos ellátásbiztonság érdekére való tekintettel a műszaki gazdasági tájékoztató és a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás tartalmát a kiadásukkor hatályos jogszabályi és villamosenergia-ellátási szabályzati rendelkezéseknek megfelelően kell megállapítani.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére