Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

448/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálati többlettevékenységeinek biztosításához szükséges intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Vet. 94. § (3) bekezdésében és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 84/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezése esetén az egyetemes szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A Vet. 94. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel való rendelkezés egyetemes szolgáltató esetében sem igényel előzetes hozzájáruló határozatot.

(3) A Vet. Vhr. 87. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a közreműködő az engedélyes olyan kapcsolt vállalkozása, amely ügyfélszolgálati tevékenységet végez, az ügyfélszolgálati tevékenység végzésére más vállalkozást is feljogosíthat, és a közreműködő az ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez az engedélyes kapcsolt vállalkozását alvállalkozóként bevonhatja.

3. § A Get. 124. § (4) bekezdésében és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 144/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezése, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel és vagyoni értékű jogokkal való rendelkezés esetén az egyetemes szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Hivatalt.

4. § A Get. Vhr. 146. § (5) és (6) bekezdése nem alkalmazandó olyan közreműködő tekintetében, amely az egyetemes szolgáltató által kiszervezett ügyfélszolgálati tevékenységet végez.

5. § E rendelet alapján az ügyfélszolgálati tevékenység végzésére irányuló szerződés határozott időtartamra köthető, amely időtartama nem lehet hosszabb, mint a veszélyhelyzet megszűnését követő 12 hónap.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök