6/2022. (II. 11.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § (1) A 2021/2022. támogatási év I. és II. negyedévében a pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, pecsenyekacsa, növendék kacsa, baromfi megnevezés csoporton a 7-10. § szerinti tevékenységek tekintetében alkalmazott arányos visszaosztással érintett jogos igényekre további 1900,00 millió forint használható fel.

(2) E rendeletnek a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról szóló 6/2022. (II. 11.) AM rendelettel megállapított 23. § (1) bekezdését, valamint 2. mellékletét a 2021/2022. támogatási év I. és II. tárgynegyedévére benyújtott kifizetési kérelmekre indult eljárásokban kell alkalmazni."

2. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "a 2021/2022. támogatási évben legfeljebb 10,100 millió forint" szövegrész helyébe az "a 2021/2022. támogatási évben legfeljebb 12,000 millió forint" szöveg,

b) 2. melléklet E:10 mezőjében a "600,00" szövegrész helyébe az "1608,00" szöveg,

c) 2. melléklet E:11 mezőjében a "670,00" szövegrész helyébe az "1562,00" szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter