74/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában és 20. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés e) pontjában, 5. § (2) bekezdés d) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, a 6. §-t megelőző alcím címében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. §-ában, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 17. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (3) bekezdés e) pontjában, 18. § (4) bekezdésében, 19. § (2) és (3) bekezdésében, 19. § (4) bekezdés a) pontjában, 20. § (2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (1) bekezdés c) pontjában, 26. §-ában, 28. § (3)-(5) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 31. §-ában, 32. § (5) és (6) bekezdésében, 33. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 33. § (6) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az "a Vidékfejlesztési Minisztériumot" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériumot" szöveg,

d) 29. § (1) bekezdésében a "megyébe" szövegrész helyébe a "vármegyébe" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter