76/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében, valamint 7. § (2) és (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés e) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 39. § (5) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 18. § (3) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

d) 2. és 3. számú mellékletében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter